Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i sit tilsyn med VUC Syd konstateret, at institutionen har alvorlige økonomiske problemer, og at både VUC Syds netop afsatte bestyrelse, men især den tidligere bestyrelse, har bragt VUC Syds videreførelse i fare. Der er indsat et midlertidigt styre, som senest den 15. oktober 2018 skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag og komme med forslag til handlingsplan for styrelsens videre overvejelser om VUC Syds fremtid.

Det midlertidige styre for VUC Syd har på et møde i styrelsen den 25. september 2018 afgivet en foreløbig status for VUC Syds økonomiske situation, og det midlertidige styre har søgt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om et likviditetslån til nødlidende institutioner på 5,5 millioner kroner.

Likviditetslånet er en forudsætning for at tilvejebringe den nødvendige likviditet for VUC Syds fortsatte drift ultimo september, og for at det midlertidige styre får mulighed for – senest den 15. oktober 2018 – at tilvejebringe det nævnte beslutningsgrundlag. I relation til dette skal styrelsen både tage hensyn til statens finansielle interesser og uddannelsesdækningen geografisk. Ud fra en samlet betragtning har styrelsen bevilliget lånet.