Erhvervsuddannelserne er udfordrede af, at for mange elever falder fra uddannelserne. Derfor skal der fokus på at sætte gang i de rigtige indsatser, som sikrer en bedre fastholdelse af eleverne. De senere år er viden om virkningsfulde indsatser blevet styrket, og det er blevet systematisk beskrevet, hvilke indsatser, der har en positiv effekt på opnåelse af eud-reformens klare mål. 

Derfor vil temadagene om fastholdelse sætte fokus på den seneste dokumentation af virkningsfulde indsatser, hvor Rambølls rapport fra 2016 om systematisk viden om opnåelse af klare mål bliver præsenteret med særlig fokus på at få flere til at fuldføre en erhvervsuddannelse. Rapporten beskriver de indsatser, der har haft en dokumenteret effekt på fastholdelse. 

Satspuljeprojektet Fastholdelsestaskforce – FAHOT – har samarbejdet med 47 erhvervsskoler om kvalitetsløft af undervisningen ved implementering af pædagogiske metoder og værktøjer til fastholdelse af socialt udsatte unge. Projektet har afprøvet forskellige pædagogiske værktøjer og dokumenteret deres effekt på fastholdelse. På temadagen vil to skoler præsentere et konkret eksempel på, hvordan de har arbejdet med et af de afprøvede pædagogiske værktøjer. 

Indsatserne bliver perspektiveret gennem oplæg af professor Lene Tanggaard, som bl.a. har problematiseret erhvervsskolernes tilgange til fastholdelse med et indlæg om institutioners praksis overfor fokus på individuelle udfordringer. 

I forlængelse af temadagen bliver der mulighed for at tilmelde sig netværksgrupper om fastholdelsesaktiviteter og virkningsfulde indsatser.

Målgruppen for temadagen er ledere, undervisere og konsulenter, der er involveret i aktiviteter og undervisning relateret til fastholdelse.  

Tid og sted

Tirsdag den 6. februar i Jylland på Learnmark Horsens, Stadionsvej 2, 8700 Horsens 

Torsdag den 8. februar på Sjælland på ZBC Roskilde, Maglegårdsvj 8, 4000 Roskilde

Det er gratis at deltage i temadagen. 

Tilmeld dig temadagen her