I 2019 kan mindst ni ud af ti elever på i alt 30 uddannelser forvente at komme i praktik i en virksomhed.

”Usikkerheden, om hvorvidt man kan få en praktikplads, må ikke afholde unge fra at vælge en erhvervsuddannelse. Og med 30 fordelsuddannelser næste år kan vi se, at der er mange erhvervsuddannelser, hvor virksomhederne mangler elever. Der er praktikpladser, og den historie skal vi sammen med sektoren blive bedre til at fortælle,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Siden 2017 har arbejdsgivere hvert år udpeget en række uddannelser til at være fordelsuddannelser. I år er der udpeget syv færre uddannelser sammenlignet med 2018. En fordelsuddannelse er kendetegnet ved stor mangel på elever og arbejdskraft. Med udpegelsen har arbejdsgiverne kollektivt tilkendegivet en forpligtelse til at sikre, at mindst ni ud af ti elever er i praktik i en virksomhed tre måneder efter afslutning af grundforløbets 2. del, og at elevernes tid i skolepraktik ikke overstiger 15 procent på uddannelsen set over et år. Hvis arbejdsgiverne lever op til det, får de udbetalt en kontant fordelsbonus.

Tidligere i år blev den første fordelsbonus opgjort, og her levede 22 ud af de 35 udpegede fordelsuddannelser op til kriterierne for at få udbetalt fordelsbonussen for 2017.

Fordelsuddannelser og de brancher, der står bag, vil få en fremtrædende platform til at kommunikere om mulighederne med en fordelsuddannelse, så det bliver så tydeligt som muligt, hvilke veje man kan gå, hvis man skal have særligt gode muligheder for en praktikplads og efterfølgende job.

Medio 2020 er det muligt at gøre op, om arbejdsgiverne har levet op til fordelsuddannelsernes kriterier, og hvor mange virksomheder, der får udbetalt fordelsbonus for 2019.