Eleverne i 9. klasse opnåede et samlet karaktergennemsnit på 7,3 ved folkeskolens afgangseksamen i sommer. Det viser grundskolekaraktererne fra skoleåret 2017/2018, som nu er tilgængelige i Undervisningsministeriets datavarehus. Det er første år, efter indførslen af en formel afgangseksamen i folkeskolen, hvor resultatet blandt andet har betydning for elevens optagelse på en gymnasial uddannelse.

Figur 1: Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen og i de enkelte bundne prøver. 9. klasse 2017/2018

Figur 1: Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen og i de enkelte bundne prøver. 9. klasse 2017/2018 (Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring).

Elevernes resultat fra folkeskolens afgangseksamen er et gennemsnit af elevens karakterer i syv obligatoriske prøver i 9. klasse. Af dem er der fem bundne prøver, som alle elever skal op i, og to prøver til udtræk, som udtrækkes for hver klasse. Blandt de bundne prøver får eleverne de højeste karakterer i de mundtlige prøver i engelsk og dansk. Her opnår eleverne i 9. klasse i gennemsnit et resultat på henholdsvis 8,0 og 7,9 for deres præstationer ved det grønne bord. Det ligger i tråd med de seneste års resultater i 9. klasse. De laveste karakterer får eleverne i skriftlig dansk, hvor gennemsnittet ved sommerens prøver endte på 6,4.

Ligesom de foregående år opnår pigerne generelt højere karakterer end drengene ved folkeskolens afgangseksamen. Karakterne fra sommerens prøver viser, at pigerne i gennemsnit opnåede 7,7 på tværs af de obligatoriske prøver, mens drengene opnåede et gennemsnit på 7,0.

Figur 2: Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen fordelt på køn

Figur 2: Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen fordelt på køn (Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring).

De nye opgørelser viser desuden, at 9. klasseeleverne på landets folkeskoler fik et samlet gennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen på 7,3. Elever på de frie grundskoler opnåede et gennemsnit på 8,0, mens elever, der tog 9. klasse på en efterskole, i gennemsnit fik 6,7.

Om tallene

Karaktergennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen udregnes kun for elever med en gyldig karakter i alle obligatoriske prøver i 9. klasse. Karaktergennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen indeholder i modsætning til gennemsnittet i de bundne prøver – som har fremgået af tidligere offentliggørelser – også resultaterne af udtræksprøverne samt en vægtning af delprøverne i prøverne skriftlig dansk og skriftlig matematik, hvorfor gennemsnittet ikke er direkte sammenligneligt med offentliggjorte gennemsnit fra tidligere år. Elever i specialklasser samt privatister indgår ikke i ovenstående opgørelser. Opgørelserne er ikke korrigeret for socioøkonomiske baggrundsfaktorer.