Erhvervsuddannelserne på social- og sundhedsområdet har de seneste år været ramt af en faldende søgning. 

Et større kendskab til social- og sundhedsuddannelserne kan være et vigtigt skridt mod, at flere søger mod omsorgsområdet. Derfor har undervisningsminister Merete Riisager og ældreminister Thyra Frank sammen med Dansk Folkeparti besluttet at anvende en pulje på fem millioner kroner til at styrke børn og unges kendskab til de mange muligheder, social- og sundhedsuddannelserne indeholder, så flere vælger at gå den vej efter grundskolen.

Ansøgningspuljen støtter:

  • Digitale image- og rekrutteringskampagner for social- og sundhedsuddannelserne.
  • Brobyggende forløb, herunder udvikling af undervisningsmateriale om omsorgsarbejde til grundskolens ældste klasser. 

Puljen kan søges af erhvervsskoler, kommuner (herunder folkeskoler), regioner, frie grundskoler, efterskoler, UU-centre, VUC’er, interesseorganisationer, faglige udvalg m.fl.

Puljen kan søges fra i dag til og med ansøgningsfristen den 11. oktober 2018.

Puljen er afsat på finansloven for 2018 og er udarbejdet i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet.

Læs Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse om puljens offentliggørelse den 10. juli 2018 (sum.dk)

Læs mere om puljen på uvm.dk.