I januar besluttede aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen at lave et etårigt forsøg, hvor skolerne kan optage elever på erhvervsuddannelsens grundforløb 1, selv om det er mere end et år siden, de blev færdige med 9. eller 10. klasse.

Med forsøget har flere unge fået mulighed for at begynde på en erhvervsuddannelse via grundforløb 1, der indeholder mere afklarende, introducerende og faglige forløb og dermed får en god begyndelse på deres uddannelse. Nu har undervisningsminister Merete Riisager sammen med aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen besluttet at udvide forsøget med ét år. Det betyder, at erhvervsskolerne også kan optage elever på forsøget i 2019. 

”Der har været stor efterspørgsel efter at give mulighed for, at også lidt ældre elever kan få glæde af grundforløb 1. Vi ved, at grundforløb 1 fungerer godt, og derfor er jeg glad for, at vi kunne blive enige om at forlænge forsøget. Der er ingen tvivl om, at grundforløbet er noget af det, vi skal have fokus på i det kommende udspil på erhvervsuddannelsesområdet, ” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Fakta

Forsøget medfører, at målgruppen af unge, som har adgang til grundforløbets 1. del i 2018 og 2019, udvides, så godt i alt 900 unge uden uddannelsesaftale kan påbegynde senest i august måned to år efter de har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse.
 
Elever, der skal omfattes af forsøget, skal være påbegyndt grundforløbets 1. del i 2018 eller 2019. Midlerne til forsøget er udbetalt til skolerne i 2018, som kan overføre og anvende de uforbrugte forsøgsmidler i 2019. De øvrige rammer for forsøget er uændrede, som fx målgruppe, udbyderkreds, øvrige økonomiske rammer m.v., og fremgår af udmeldingsbrev af 2. februar 2018 med tilhørende ændringer meldt ud den 6. februar 2018.
 
Læs mere om forsøget og se udmeldingsbrevet

Nyhed fra 12. januar 2018: Forsøg åbner for øget adgang til grundforløb 1 på erhvervsuddannelserne