Undervisningsministeren indsatte den 10. september 2018 – i medfør af § 20, stk. 3, i lov om institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse - et midlertidigt styre for VUC Syd. Det midlertidige styre fik til opgave at varetage samtlige bestyrelsesopgaver i henhold til loven og afgive en endelig redegørelse den 15. januar 2019.

På grund af en række igangværende drøftelser og forhandlinger med interessenter og kreditorer om VUC Syd har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besluttet, at afleveringsfristen for den endelige redegørelse fra det midlertidige styre ændres fra den 15. januar 2019 til den 22. januar 2019.  Formålet er at give tid til at afslutte drøftelserne.