På trods af en lille forbedring er det forsat kun godt 25 procent af eux-eleverne på de merkantile uddannelser, der efter det studiekompetencegivende forløb på uddannelsen, fortsætter på hovedforløbet. Det viser nye tal for eux-elever optaget 1. halvår af 2016 sammenlignet med tal for eux-elever optaget 2. halvår af 2015. 

Til sammenligning fortsatte 40 procent af eux-eleverne på de tekniske uddannelser på hovedforløbet og 45 procent af alle erhvervsuddannelseselever.

Eux på merkantile uddannelser 

Et eux-forløb på de merkantile uddannelser består af et grundforløb 1 på 20 uger, grundforløb 2 på 20 uger, efterfulgt af et studiekompetencegivende forløb af etårs varighed og et hovedforløb på to år. 

Elever som indgår i tallene, opnåede generel studiekompetence svarende til hhx/stx/htx efter det studiekompetencegivende forløb. For at give større incitament til at gennemføre hele eux-forløbet er reglerne nu ændret, så eux-elever, der optages efter 1. august 2017, alene opnår begrænset studiekompetence svarende til hf efter det studiekompetencegivende forløb og først opnår generel studiekompetence efter hovedforløbet.

Med et eux-forløb kombineres en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Sagt med andre ord bliver eleverne således faglært og student samtidig. Efter uddannelse kan de enten få job inden for deres fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

Langt de fleste eux-elever gør det studiekompetencegivende forløb færdigt, men stopper så herefter på uddannelsen. Og det tyder ikke på, at eleverne vender tilbage til uddannelsen efter et sabbatår. Derimod søger omkring hver tredje merkantile eux-elev, der har gennemført det studiekompetencegivende forløb, efterfølgende ind på en videregående uddannelse via den koordinerede tilmelding. 

”At kun hver fjerde merkantile eux-elev påbegynder hovedforløbet er uacceptabelt. Det er tvingende nødvendigt, at vi finder ud af, hvordan vi kan styrke den merkantile eux, så flere eux-elever færdiggør deres uddannelse. Samtidig vil vi gå i dialog med arbejdsgiverorganisationerne om, hvordan de kan bidrage til at sikre en stærk og velfungerende merkantil eux,” siger undervisningsminister Merete Riisager

Ud over fortsat at følge de merkantile eux-elever tæt igangsætter ministeren en undersøgelse af best practice i forhold til praktikpladssøgningen, virksomhedssamarbejder og styrkelse af den merkantile identitet, så flere merkantile eux-elever fremover kommer til at fuldføre hele uddannelsen.

Med den nye erhvervsuddannelsesreform ”Fra folkeskole til faglært” er overgangsordningen, der tillader studenter toårige praktikpladsaftaler, forlænget fra 2020 frem til 2023. Dermed er virksomhederne sikret merkantile elever og senere faglært arbejdskraft.