Tilsynsplaner

Styrelsens tilsynsplaner beskriver overordnet de planlagte tilsynsaktiviteter. Styrelsen orienterer desuden løbende de relevante interessentorganisationer og øvrige parter om konkrete tilsynsaktiviteter.

Styrelsen lægger vægt på, at tilsynsplanerne fungerer som et dynamisk og retvisende værktøj i styrelsens tilsynsvirksomhed. Styrelsens ledelse kan løbende foretage justeringer og tilpasninger, hvis konkrete forhold kræver, at styrelsens tilsynsaktiviteter i løbet af året ændres og omprioriteres.

Tilsynsplanerne forelægges Tilsynsforum til orientering og offentliggøres her på siden.

Læs tilsynsplan 2018 (pdf)

Læs tilsynsplan 2017-2018 (pdf)

Læs tilsynsplan 2016-2017 (pdf)

Læs tilsynsplan 2015-2016 (pdf)

Læs tilsynsplan 2014-2015 (pdf)

Tilsynsberetninger

Tilsynsberetningen udgør en samlet årlig afrapportering af styrelsens tilsynsvirksomhed. Styrelsen orienterer desuden undervejs i løbet af året de relevante interessentorganisationer og øvrige parter om resultaterne af konkrete tilsynsaktiviteter.

Den samlede tilsynsberetning forelægges Tilsynsforum til orientering og offentliggøres her på siden.

Læs tilsynsberetning for 2016 (pdf)

Læs tilsynsberetning for 2015 (pdf)

Læs tilsynsberetning for 2014 (pdf)

Sidst opdateret: 8. maj 2018